אבחונים דידקטיים לתלמידים עם לקויות למידה

אבחונים דידקטים לתלמידי חטיבות ביניים  ותיכונים

 

תלמידים רבים סובלים מלקויות למידה ברמות שונות ואינם מאובחנים עקב העלות הגבוה של האבחונים נאלצים להתמודד עם קשיים רבים אשר ניתן לפתור באמצעות אבחונים מקצועיים ומתן הקלות מתאימות.

התלמידים ברובם יוצאי משפחות ברקע סוציואקונומי נמוך בני עדות המזרח, אתיופים ועולים חדשים מחבר העמים , אינם מסוגלים לממן אבחון מקצועי ובשל כך מתקשים  בלימודים, מקבלים ציונים נמוכים, ואינם מנצלים את הפוטנציאל האישי הטמון בהם.

אבחון דידקטי עשוי לשפר מאוד ואף לפתור את הבעיה לרבים מהם.

 

1.      האבחון דידקטי יאפשר איתור הבעיות ויפנה למתן פתרון מתאים.

2.      האבחון הדידקטי יאפשר מתן הקלות הן במבחני בית הספר והן במבחני בגרות.

3.      איתור הבעיה ומתן פתרון ישפרו משמעותית סיכוי התלמיד להצליח בלימודיו ולהשתלב בחברה.

4.      איתור הבעיה ומתן פתרון יצמצמו באופן משמעותי את הפערים הלימודיים והחברתיים של התלמיד.

 

האבחונים יבוצעו ע"י גורמים מקצועיים עפ' המלצת אגף החינוך.

התלמידים יבחרו בתאום עם אגף החינוך ובתי הספר תוך שימת דגש לצורכי התלמיד.

בשלב ראשון בכוונתינו לגייס סך של כ 100,000 ₪ אשר ייתן אפשרות לביצוע אבחונים לכ 50 תלמידים.

 

אני פונה אליכם בבקשת תרומה לאבחונים מקצועיים התרומה תופנה ישירות לתשלום האבחון.

קרן אשקלון תעקוב באופן שוטף אחר ביצוע האבחונים ומתן ההקלות עפ' האבחונים.

לחץ כאן לדף תרומות באתר