תוכניות בולטימור

תוכניות בולטימור

 

        קהילת בולטימור בארצות הברית מעבירה תרומות לצורך הפעלת

        הפרויקטים הבאים:

 

        אמץ קשיש

        אח בוגר

        נשים רוקמות  הינו פרוייקט  המיועד לנשים אתיופיות

        נוער מתנדב

        משלחת נוער

        גשר חי בתי ספר/גני ילדים

        ציוד מוזיקה למרכז הנוער – רכישת ציוד מוזיקה ושיפוץ חדר המוזיקה     

        לשימוש הנוער הפועל במרכז הנוער.

        חרום – רכישת מצלמות – הצבת מצלמות במוסדות חינוך ובמרכזים

        פעילים במסגרת עיר ללא אלימות.

        רכישת גנרטור חרום- לשימוש בחרום.

        פארק בולטימור – הפארק מוקם ברח' עליזה תגר באשקלון.

        פרוייקט עידוד הקריאה