חברי הנהלת הקרן

הנהלת הקרן

הנהלת הקרן מונה אישי ציבור אשר פועלים למען הקרן בהתנדבות מאז היווסדה.

חברי ההנהלה באים מרקע עיסקי, תפעולי וניהולי הם נותנים את כל מרצם בתנופה אדירה לפעילות השוטפת של הקרן והן לגיוס משאבים לפרוייקטים המופעלים בקרן אשקלון.

 

ציון כהן ז''ל – 1955-2010 ''חבל על דאבדין ודלא משתנחין''

ציון כהן ז''ל היה ממייסדי הקרן, וכיהן בה כדירקטור בהתנדבות מלאה.

תרומתו של ציון ז''ל ליסוד הקרן ולפעילותה במשך כ 20 שנה היתה משמעותית וסייעה לקרן לממש את יעדיה ומטרותיה. ציון אשר הצטיין ברגישות חברתית מילא את תפקידו במסירות ובנאמנות ולטובת כלל תושבי אשקלון.

יהי זכרו ברוך

 

חברי הנהלת הקרן - בהתנדבות:

מר. אלי דיין- יו''ר הקרן וחבר ועד מנהל

רו''ח אמיר דיין – חבר הנהלת הקרן, גזבר הקרן, וחבר ועדת כ''א והתקשרויות

עו''ד בני הנר -חבר הנהלה וחבר ועד מנהל וחבר ועדת התקשרויות וכ''אאלימלך מאמו - חבר הנהלה

עמוס דוד - חבר הנהלה

עו''ד זיו מילר - חבר הנהלה

היועץ המשפטי של הקרן: עו''ד יעקוב ביטון
מבקר הקרן : רו''ח יניב גולן
רו''ח הקרן : משרד מוריס כהן