בריכת שחיה עירונית קירוי וחימום

בריכת שחיה עירונית קירוי וחימום

 

התקבלה דרישה מהחברה העירונית לספורט לחימום וקירוי בריכת השחיה

העירונית.

 נעשו מאמצים רבים  בגיוס תרומה מקרן יוסף לוי מאנגליה לצורך קירוי וחימום בריכת

 השחיה העירונית בשדרות עופר באשקלון.

החל קירוי וחימום בריכת שחיה והבנייה בשלבי התקדמות.

הבריכה העירונית תתן מענה לכלל אוכלוסיית העיר אשקלון.

 

 

לחץ כאן לדף תרומות באתר

    ש