יו"ר הקרן - מר אלי דיין

על הקרן •

קרן אשקלון נוסדה על מנת לפעול לביצועם של פרוייקטים חינוכיים ותוכניות חברתיות לרווחת תושבי אשקלון, על מנת להעניק מענה הולם לצרכיה המתפתחים והגדלים של העיר בתחומי החינוך, קהילה ורווחה, תרבות ובריאות וקליטת עליה.

קרן אשקלון מקיימת קשרים ענפים עם יהדות התפוצות, ארגונים בינלאומיים וגופים נוספים לגיוס משאבים לפעילותה ולסיוע בקידום מטרותיה. הקרן רשומה כמוסד ציבורי מוכר בארה''ב, באנגליה ובצרפת. בתחום החינוך פועלת הקרן לתמיכה ועידוד בדור העתיד של אשקלון מגילאי גן ועד למוסדות השכלה גבוהה.

בתחומי הבריאות והקהילה דואגת הקרן לרכישת ציוד רפואי ציוד ולתמיכה בפעילויות הסברתיות ושיקומיות.

הנהלת הקרן מונה אישי ציבור ופועלת עפ''י עדיפויות שהציבה לעצמה בתקנון, בתיאום מלא של המוסדות הממשלתיים, העירוניים והארגונים השונים בארץ ובחו''ל לניצול מרבי של משאביה.

בפתח שנת ה-60 ליסודה של העיר אשקלון ו-18 שנים להקמת הקרן אנו שוקדים על קידום השירותים בתחום החינוך והתרבות, רווחה, קהילה ובריאות, הקמת מוסדות חינוך, תרבות ובריאות חדשים תוך מאמץ משותף של הרשות המקומית וקרן אשקלון העושה רבות בקידום פרוייקטים חיוניים ומיוחדים לרווחת תושבי העיר.