מועדוניות משפחתיות

המועדונית המשפחתית מיועדת לילדים בסיכון גבוהה בקרב העולים והאוכלוסייה הותיקה כאחד אשר רובם בעלי פיגור סביבתי ובעיות התנהגות.

אוכלוסיית היעד מאופיינת בעיקר ע''י הרקע המשפחתי של הילדים.

תפקידה של המועדונית המשפחתית הוא להעניק מסגרת חינוכית חיובית ובונה לילדים שבית הוריהם אינו מסוגל להעניק להם מסגרת כזאת, ואשר כתוצאה מהזנחה חינוכית לוקה תיפקודם בחסר בבית הספר ובחברה.

למועדונית תפקיד משקם ומונע: עליה להביא לשיפור במצבם של הילדים שתפקודה לוקה, וכן למנוע את נשירתם של הילדים בעתיד והדרדרותם לשולי החברה.

כדי להשיג מטרות אלה המועדונית מתייחסת לכל התחומים הנוגעים לילדים: התחום הפיזי, הנפשי, האינטלקטואלי והלימודי, הפעילות במועדונית מכוונת להקנות ערכים, הרגלים, מושגים ומיומנויות בסיסיות ההכרחיים להתקדמותם של הילדים בביה''ס ולשילובם בחברה, וכל זאת כמסגרת בית חם ותומך.

מטרות מרכזיות של הפרוייקט:

  1. להקנות בית חם, הרגלים נכונים וסביבה תומכת לילדים בסיכון גבוהה.
  2. לצמצם פערים לימודיים וחברתיים בקרב אוכלוסייה זו.
  3. להעשיר את עולמם ואופקיהם של ילדים בסיכון גבוהה.
  4. להקנות הרגלים ונורמות חיוביות בקרב אוכלוסייה בשכונות במצוקה שמשון, ג. ציון, ר. אשכול.

מועדוניות משפחתית