מי אנו

על הקרן •

קרן אשקלון נוסדה בשנת 1989, מתוך מגמה לתת מענה הולם לצרכיה המתפתחים של העיר אשקלון בתחומי הקהילה, התרבות, החברה, החינוך והרווחה. הקרן מעודדת צמיחה וטיפוח של מפעלים למען רווחתן של כל שכבות האוכלוסייה, על ידי עידוד יוזמות קיימות ועתידיות.

מטרות הקרן:

  1. להקים ולקדם קרנות, אגודים או מוסדות מאוגדים או בלתי מאוגדים בעלי מטרות דומות בשלמות או במקצת למטרות העמותה, לתמוך ולהשתתף בגופים כאלה וכן לשתף עימם פעולה.
  2. לפעול כנציג סוכן או נאמן של תורמים ומנדבים וכן של אגודים או מוסדות מקומיים או זרים מאוגדים או בלתי מאוגדים, בעלי מטרות דומות, בשלמות או במקצת, למטרות העמותה, לנהל את פעולותיהם, להשתתף בהם וכן לפעול לשם ביצוע מטרותיהם.
  3. התפקידים, הפעולות והתכניות של הקרן או של מי שהקרן תעניק לו תרומות, יהיו אך ורק כאלה שרשאים לבצעם, ארגונים הפטורים ממס במדינת ישראל ובכל מדינה אחרת שמתחומה מקבלת הקרן תרומות.

כיום מפעילה הקרן מיגוון תכניות, בכללן מיחשוב מערכת החינוך, עידוד השכלה גבוהה והעשרה חינוכית, הקמת מרכזי למידה יחודיים למדעים ואמנויות, פרוייקטים בתחום הרפואה והרפואה המונעת - יחידות לטיפול בבריאות השן, ואף מפעלי תרבות, מוסיקה ותיאטרון. כן כלול בסדרי עדיפויות הקרן טיפוח פיסי של מוסדות חינוך ותרבות.

הנהלת הקרן מונה אישי ציבור, ופועלת באורח עצמאי לגמרי, על פי סדרי העדיפויות שהציבה לעצמה בתקנון הקרן. היא מקיימת קשרים עם מוסדות ממשלתיים ועירוניים, ופועלת בתיאום מלא איתם לניצול מירבי של משאביה. כן נהנית קרן אשקלון מקשרים ענפים עם יהדות התפוצות, ובעיקר עם יהדות בולטימור וארגון הג'וינט, תוך קבלת גיבוי ותמיכה מהסוכנות היהודית.