תרומת ספסל באשקלון

תרומות ופרוייקטים •

קרן אשקלון בשיתוף עם עיריית אשקלון משיקה את תוכנית ''אמץ מועדונית בית חם''

העיר הקצתה אפשרות של קבלת תרומות להקמת עד 5 ספסלים באזור בין הכביש מבי''ח ברזילי לכיוון הים.

קונספט הספסל הינו נהוג במדינות באירופה והושק בעיר ע''י ראש העיר מר. בני וקנין ויו''ר עמותת אשקלון מר. אלי דין ומהווה דרך מיוחדת להעניק תרומה עם קבלת שלט על שם המשפחה, לזכר אדם, או על שם אירגון .

כל תרומת ספסל תסייע לספק לאחד מתוך שמוה מועדוניות הבית חם בעיר אשקלון, סיוע ותמיכה לביצוע התוכנית החינוכית המתוכננת.

אנו מזמינים תורמים פוטנציאלים לתאם פגישה לביצוע סיור במתחם הספסלים המתוכנן ולבקר באחד מהמועדוניות המשפחתיות שלנו בעיר אשקלון.

עלות התרומה כוללת:

  1. רכישת והתקנת הספסל
  2. הכנה והתקנה של שלט עד 15 מילים
  3. טקס חניכת ספסל
  4. תרומה לפרוייקטים של קרן אשקלון של מועדונית בית חם

עלות תרומה זו היא סך של 10,000 ש''ח ניתן לשלם עד 5 תשלומים.

אם ברצונך לשלם בדרך חלופית נא ליצור קשר עם הקרן.

הספסל הראשון נתרם בחודש מרץ 2010 ע''י משפחת סטרייג מאנגליה אשר הקדישו את ספסל לידי: טרי ומרטין דיויס על תרומתם להקהילה בעיר במשך שנים רבות.