מילגות לסטודנטים בשיתוף קרן אלן אליס וקרן אלרון

תרומות ופרוייקטים •

.באשקלון לומדים כיום כ – 5000 סטודנטים הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה ברחבי הארץ בניהם ''המכללה האזורית אשקלון''.

קרן אשקלון משתדלת מידי שנה באמצעות קרן מלגות לסייע לסטודנטים בני אשקלון להתמודד עם נטל ההוצאות הכבדות הכרוכות במימון שכר לימוד ומעונות, אך תקציבנו לבד אינו נותן מענה למס' הרב של הסטודנטים הפונים אלינו לבקשת מלגה הלומדים באשקלון ובמוסדות ההשכלה מחוץ לעיר.

כמידי שנה פונים אלינו כ –1000 סטודנטים שרובם באים מרקע סוציואוקונומי נמוך עמ' לקבל עזרה במימון שכ''ל מפאת מסגרת התקציב השנתית איננו יכולים לאשר לכל הסטודנטים מלגה ורק כ 1/3 מהסטודנטים זוכים למלגה.

באשקלון יש פוטנציאל אדיר לכן רבים יוצאים ללמוד ולהרחיב את השכלתם, עזרתכם בתמיכה תעזור לאותם סטודנטים לסיים את לימודיהם בהצלחה בתחום לימודיהם האקדמאיים.

תקציב השנתי של מלגות סטודנטים הינו: 150,000 ₪ - מלגה לסטודנט באחד ממוסדות ההשכלה הגבוה הינה כ 1500 ₪ לשנה.

הקרן המשותפת לעיריית אשקלון וקרן אשקלון קיימה במוצאי שבת 27/3/2010 טקס חגיגי לחלוקת מילגות ל- 330 סטודנטים תושבי אשקלון. בטקס החגיגי הוענקו מילגות בהיקף כספי של כ- 800,000 ₪ כ- 439,000 ₪ תקציב עיריית אשקלון וכ- 400,000 גיוסי שותפים ''מצ'ינג'' לפרוייקט המילגות.

סכומים אלה מצטרפים למילגות נוספות רבות בהיקף כספי של כ- 1,500,000 אשר הוענקו למאות סטודנטים נוספים בזכות המאמצים המושקעים בטיפול בסטודנטים תושבי אשקלון.

מרבית הסטודנטים המקבלים מילגה מחויבים בפעילות חברתית חינוכית ותרומתם לעיר חשובה ביותר.

בטקס חלוקת המלגות ב 2009 מהקרן המשותפת לקרן אלן אליס, קרן אלרון ול''קרן אשקלון'' חולקו 26 מלגות בסך כולל של כ –52,000 ש''ח לסטודנטים בני אשקלון הלומדים במוסדות להשכלה גבוהה לתואר ראשון ולמשפטים. מנכ''ל הקרן מר מאיר בוכניק ברך את ציבור הסטודנטים והדגיש את החשיבות שהוא רואה בטיפוח ההשכלה הגבוהה ובמתן הזדמנויות לסטודנטים ממשפחות מעוטות יכולת להגיע להשכלה גבוהה. כמו כן שיבח את ועדת המלגות ואת קרן אשקלון על עבודתם הברוכה.

בשנה''ל התשס''ט מומלץ כי במידה ויגוייס תקציב מיוחד למלגות ע''י הקרן מתן המלגה יהא מותנה בפעילות חברתית – קהלתית מנימלית של 3 ש''ש.

.