הנהלת הקרן

על הקרן •

הנהלת הקרן מונה אישי ציבור אשר פועלים למען הקרן בהתנדבות מאז היווסדה.

חברי ההנהלה באים מרקע עיסקי, תפעולי וניהולי הם נותנים את כל מרצם בתנופה אדירה לפעילות השוטפת של הקרן והן לגיוס משאבים לפרוייקטים המופעלים בקרן אשקלון.

ציון כהן ז''ל – 1955-2010 ''חבל על דאבדין ודלא משתכחין''

ציון כהן ז''ל היה ממייסדי הקרן, וכיהן בה כדירקטור בהתנדבות מלאה.

תרומתו של ציון ז''ל ליסוד הקרן ולפעילותה במשך כ 20 שנה היתה משמעותית וסייעה לקרן לממש את יעדיה ומטרותיה. ציון אשר הצטיין ברגישות חברתית מילא את תפקידו במסירות ובנאמנות ולטובת כלל תושבי אשקלון.

יהי זכרו ברוך

חברי הנהלת הקרן - בהתנדבות:

 • מר אלי דיין- יו''ר הקרן וחבר ועד מנהל
 • שלום בוץ – חבר הנהלת הקרן, גזבר הקרן, וחבר ועדת כ''א והתקשרויות
 • עו''ד דוד ואזנה - חבר הנהלה ומורשה חתימה .
 • עמוס דוד - חבר הנהלה
 • עו''ד מרגלית שחר - חברת הנהלה
 • היועץ המשפטי של הקרן: עו''ד יעקוב ביטון
 • מבקר הקרן : רו''ח יניב גולן
 • רו''ח הקרן : משרד מוריס כהן ורואה חשבון אלי אשרף.
 • מרגלית ברכה אלעזרא חברת הנהלה וחברה בוועדת התקשרויות
 • יפיק זרקא חברת הנהלה וחברה בוועדת התקשרויות
 • אבי נוראני חבר הנהלה ומורשה חתימה
 • דוד צוובנר חבר הנהלה
 • עמרם מלול חבר הנהלה וחבר וועדת התקשרויות
 • אלימלך ממו חבר הנהלה וחבר וועדת התקשרויות