צוות עובדי קרן אשקלון

על הקרן •

צוות המשרד בקרן אשקלון מלווה את פעילות הקרן מזה 20 שנים מאז הווסדה בשנת 1989

הצוות מיומן, נאמן ויעיל, הצוות פועל בצורה מסורה וקשובה לצרכי הקהילה, פעילי הקרן, מתנדבי הקרן, ותורמים לקרן.

  • בראש הקרן עומד יו''ר הקרן מר אלי דיין
  • חשבת הקרן הגב' ברוריה שוורץ
  • מתאמת המשרד: הגב' סוניה צבאן
  • מנהלת תפעול ואחראית קשרי חוץ: ליאת הירש-משרקי
  • יועץ: דסק חו''ל וקשרי תורמים: שת דיויס