סיירת כושר קרבי- אסא אותי לוחמים

סיירת כושר קרבי- אסא אותי לוחמים

 

 

 

סרטון הפעילות