תוכניות בולטימור

תרומות ופרוייקטים •

קהילת בולטימור בארצות הברית מעבירה תרומות לצורך הפעלת הפרויקטים הבאים:

 • אמץ קשיש
 • אח בוגר
 • נשים רוקמות הינו פרוייקט המיועד לנשים אתיופיות
 • נוער מתנדב
 • משלחת נוער
 • גשר חי בתי ספר/גני ילדים
 • ציוד מוזיקה למרכז הנוער – רכישת ציוד מוזיקה ושיפוץ חדר המוזיקה
 • לשימוש הנוער הפועל במרכז הנוער.
 • חרום – רכישת מצלמות – הצבת מצלמות במוסדות חינוך ובמרכזים
 • פעילים במסגרת עיר ללא אלימות.
 • רכישת גנרטור חרום- לשימוש בחרום.
 • פארק בולטימור – הפארק מוקם ברח' עליזה תגר באשקלון.
 • פרוייקט עידוד הקריאה